PSI
VN INDEX -
VN30 INDEX -
HNX INDEX -
HNX30 INDEX -
Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD Tăng TC Giảm
VN-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
Phiên Tổng giá trị chào mua Tổng giá trị giao dịch Tổng khối lượng giao dịch Tổng giá trị cháo bán
Mã trái phiếu Tổ chức phát hành Kỳ hạn còn lại (ngày) Tham chiếu Chào mua Giao dịch thực hiện Chào bán Tổng KL GD Tổng GT GD
Tổng KL KL tại giá cao nhất Giá cao nhất Giá gần nhất KL gần nhất Giá cao nhất Tổng KL tại giá cao nhất Giá thấp nhất Tổng KL tại giá thấp nhất Giá thấp nhất KL tại giá thấp nhất Tổng KL
X